Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
03-08-2022

Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nghiệp vụ CNTT (1381) 1 1

Danh mục:  Khối công nghệ
Công nghệ

Mục tiêu

- Người đảm nhiệm vị trí chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ thành các yêu cầu cho ứng dụng.
- Người đảm nhiệm vị trí chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
- Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng từ các đơn vị nghiệp vụ. Phân tích và tư vấn cho các đơn vị nghiệp vụ phương án hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu.
- Trao đổi với bộ phận phát triển để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này. Xây dựng đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer); đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
- Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
- Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
- Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

Trách nhiệm chính (3)

Các trách nhiệm khác
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học.
- Ưu tiên có chứng chỉ phân tích nghiệp vụ.
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm ở lĩnh vực liên quan
Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Anh theo quy định của TCB từng thời kỳ

Nộp hồ sơ ngay »