Nộp hồ sơ ngay »
29 thg 11, 2023

Chuyên viên Cao cấp Dịch vụ Viễn thông (0410)

Danh mục:  Khối công nghệ
Công nghệ

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống hạ tầng mạng hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
- Người đảm nhận vị trí trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống viễn thông (healthy daily checklist)
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
- Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
- Báo cáo tình trạng hệ thống.
- Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để tối ưu
năng lực hệ thống
- Cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm
- Đã làm việc trong lĩnh vực CNTT ít nhất 5 năm
- Có ít nhất 3 năm tham gia cung cấp các dịch vụ mạng trong trong các tổ chức lớn, đặc biệt là ngân hàng
Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Anh, Cấp độ 1/ hoặc theo quy định của TCB tùy từng thời kỳ.
Yêu cầu khác
- Chứng chỉ quốc tế về hệ thống

Nộp hồ sơ ngay »