Nộp hồ sơ ngay »
5 thg 12, 2023

Chuyên gia Tiếp thị Kinh doanh (40000553)

Danh mục:  Business Banking Division
Ngân hàng doanh nghiệp

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm thiết kế, đề xuất các hoạt động tiếp thị kinh doanh - BB, bao gồm:
1. Kế hoạch tiếp thị kinh doanh và quản lý hiệu quả tiếp thị
2. Xây dựng nội dung tiếp thị cho các chương trình / chiến dịch
3. Xây dựng, triển khai chiến dịch tiếp thị

Trách nhiệm chính (2)

Xây dựng nội dung tiếp thị cho các chương trình / chiến dịch- Thiết kế nội dung tiếp thị theo chương trình/ chiến dịch
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài TCB (VD: các đại lý) để thiết kế nội dung cho các chương trình/ chiến dịch

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Kinh nghiệm: tối thiểu 8 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực ngân hàng và/hoặc quản lý Tiếp thị sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
- Tiếng Anh: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương
- Kiến thức chuyên môn
+ Am hiểu tổ chức
+ Am hiểu sản phẩm của đơn vị
+ Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị

Nộp hồ sơ ngay »