Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
19-09-2022

Khối Ngân hàng bán buôn - Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực kinh tế

Danh mục:  WHOLESALE BANKING DIVISION
Ngân hàng bán buôn

Mục tiêu

- Xây dựng và định vị giá trị khách hàng/ định vị chuỗi giá trị khách hàng thông qua việc am hiểu Khách hàng (KH) xây dựng các giải pháp vượt trội, xuyên suốt nhằm tối ưu giá trị cho KHDN lớn (Quy mô từ 2000 tỷ) và Techcombank

Trách nhiệm chính

'Thực thi các công việc theo chức năng nhiệm vụ:
- Xây dựng am hiểu ngành, Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị, xác định các cơ hội kinh doanh với Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Xây dựng mô hình kinh doanh theo Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Xây dựng CVP (Customer value Proposition - Giá trị định vị khách hàng) cho Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị lựa chọn
- Xây dựng các yêu cầu thiết kế của sản phẩm đáp ứng CVP của Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Trực tiếp tham gia vào việc xây dựng sản phẩm, giải pháp cho Khách hàng/Phân khúc Khách hàng/Chuỗi giá trị
- Đo lường hiệu quả bán của Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Triển khai kế hoạch BCP của đơn vị theo các quy định của TCB.
- Thực hiện tuân thủ các quy định, chính sách, quy trình, hướng dẫn của TCB và của pháp luật đối với các cán bộ trong đơn vị phụ trách.

Tham gia triển khai nhiệm vụ, dự án của Khối và của TCB theo phân công của cấp trên
- Triển khai kế hoạch BCP của đơn vị theo các quy định của TCB.
- Thực hiện tuân thủ các quy định, chính sách, quy trình, hướng dẫn của TCB và của pháp luật đối với các cán bộ trong đơn vị phụ trách.

Phát triển bản thân
- Tham gia các Khóa Đào tạo phát triển năng lực; xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân
Văn hóa doanh nghiệp:
- Hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi theo quy định của ngân hàng
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc đơn vị phân công

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc cao cấp lĩnh vực kinh tế

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các phòng ban và đơn vị liên quan trong Khối WB/ trong TCB (CA, GTS, Risk...)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đơn vị đối tác bên ngoài nhằm hỗ trợ và phát triển công việc của đơn vị và Khối WB

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Tối thiểu 10+ năm kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng bán buôn, hoặc trong ngành nghề thuộc LVKT
- Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong đọc, viết và giao tiếp. Tiếng Anh (TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ tương đương), ưu tiên có thời gian học và làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính dự án
- Kiến thức chuyên môn về phân khúc khách hàng và hiểu rõ hành vi, nhu cầu khách hàng
- Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho các KH thuộc LVKT.
- Am hiểu về kinh tế Việt Nam; các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam và các qui định pháp luật liên quan đến ngành nghề thuộc LVKT
Bằng cấp:
- Tốt nghiệp bằng cử nhân, cao học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc các ngành nghề liên quan đến đến ngành nghề thuộc LVKT

- Liên hệ: Ms Phương - 0969 154 339 - Phuongnth22@techcombank.com.vn

Nộp hồ sơ ngay »