Loading...
Share this Job
Apply now »
08-Apr-2021

Office - TeleSale

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Gọi điện qua hệ thống Telesales để tư vấn chào bán các sản phẩm Thẻ (Tín dụng, Ghi nợ, …) và các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân được phân định trong từng thời kỳ; chốt cuộc hẹn để chuyển cho RBO của Bộ phận hoặc CN/PGD (với sản phẩm Thẻ tín dụng) hoặc xử lý tiếp chu trình bán hàng (với sản phẩm Phi tín dụng) để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với phòng ban và các chỉ tiêu bán lẻ khác.

Key accountabilities (1)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm bán hàng qua điện thoại
Gián tiếp: Giám đốc bán hàng qua điện thoại

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: không có

Key Relationships - Internal relationship

Các CN/PGD, PFS, Khối Vận Hành

Key Relationships - External relationship

Các khách hàng cá nhân, các đại lý BĐS, showroom,…

Success Profile - Qualification and Experiences

Apply now »