Loading...
Share this Job
Apply now »
23-Mar-2021

Trainer

Category:  Human Resources Management Division
Job Type: 
Facility:  Human Resource

Objective

- Thiết kế nội dung và trực tiếp giảng dạyTư vấn đơn vị xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ và hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo
- Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ của Ngân hàng

Key accountabilities (1)

1. Thiết kế các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chung cho các đơn vị trên toàn hệ thống
2. Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình của ngân hàng
3. Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu đào tạo kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chung cho các đơn vị
4. Phối hợp với các giảng viên nội bộ trong việc xây dựng và phát triển tài liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ
5. Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất lượng đào tạo
6. Phối hợp các đơn vị liên quan thiết kế các phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo
7. Trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và chương trình đào tạo chung cho các đơn vị
8. Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viên nội bộ
9. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ/ Nhóm theo định hướng hoạt động của Đào tạo và Phát triển
10. Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc thiết kế và triển khai đào tạo

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Các lãnh đạo/ CBNV thuộc Khối QTNNL và các lãnh đạo/ CBNV của các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng

Key Relationships - External relationship

Các tổ chức và nhà thẩu cung cấp dịch vụ nhân sự

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và đào tạo
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Am hiểu tổ chức TCB và nội bộ Khối; hiểu các chỉ tiêu, thách thức, cơ hội và nhu cầu QTNNL của đơn vị

Apply now »