Loading...
Share this Job
Apply now »
22-Feb-2021

Thực tập sinh - Khối Tư vấn tài chính và Dịch vụ khách hàng

Category:  Customer Service & Financial Advisory Division
Job Type: 
Facility:  Customer Services

Objective

Hỗ trợ các hoạt động tư vấn, tiếp thị, dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các khách  hàng cá nhân hiện tại và khách hàng đến giao dịch tại đơn vị

Key accountabilities (1)

A. Chức năng, nhiệm vụ
- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng theo đúng thủ tục của TCB. 
- Chủ động tiếp cận và đón tiếp Khách hàng ngay khi khách hàng đến giao dịch tại TCB
- Hỗ trợ hướng dẫn/tư vấn cho khách hàng hoàn thiện các thủ tục khi đến giao dịch tại TCB
- Lên kế hoạch, thực hiện gọi điện chăm sóc khách hàng  theo danh mục được phân công bao gồm chăm  sóc các khách hàng sau giải ngân, tìm hiểu nhu cầu, trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm vay vốn tại Techcombank.
- Phát hiện ra  các nhu cầu của  khách hàng và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc  khách hàng.
- Chủ động cung cấp các thông tin sản phẩm dịch vụ của ngân hàng với khách hàng nhằm tăng khả năng bán chéo sản phẩm.
- Hỗ trợ thu thập thông tin đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ sau khi giao dịch tại quầy của đơn vị
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
B. Trách nhiệm
- Tuân thủ đầy đủ  các  nội quy, quy định của Ngân hàng TCB theo từng thời kỳ
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Chủ động trong việc tìm hiểu về ngân hàng nói chung, vị trí công việc/ các sản phẩm dịch vụ/ các quy định/ nội quy nói riêng

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm khách hàng cá nhân/ Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc khách hàng cá nhân và/hoặc Giám đốc CN/PGD
 

Key Relationships - Subordinate

Không có
 

Key Relationships - Internal relationship

Priority (tại chi nhánh hoặc Khối PFS), DVKH, SME ,PCC (Khối CAD), CCA, IT (Khối O&T). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC
 

Key Relationships - External relationship

Khách hàng
 

Success Profile - Qualification and Experiences

Đang là sinh viên năm 3/năm 4 của các trường đại học trong và ngoài nước. Ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các hoạt động đoàn/hội sinh viên/CLB sinh viên hoặc đã có kinh nghiệm đi làm part time trong các lĩnh vực như bán hàng/dịch vụ khách hàng/chăm sóc khách hàng
 

Apply now »