Loading...
Share this Job
Apply now »
13-Nov-2020

Thực tập sinh - Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Category:  Personal Financial Services Division
Job Type: 
Facility:  Human Resource
Objective

Tham gia vào việc xây dựng chính sách, quy trình, quy định, định hướng kinh doanh, mô hình hoạt động với mảng khách hàng cá nhân của Ngân hàng

Key accountabilities (1)

Hiện tại khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhân đang tìm kiếm thực tập sinh cho các mảng sau: 
1. MẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH: 
Hỗ trợ GĐ quản trị kênh CN Vùng...xử lý, phân tích các báo cáo kinh doanh (doanh thu, chi phí)
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, kết nối với các bên liên quan thuộc Hội sở và đơn vị kinh doanh trực tiếp
Các công việc phát sinh theo yêu cầu công việc khác
2.  MẢNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM & PHÁT TRIỂN KINH DOANH:
Hỗ trợ xây dựng, thực thi, cải tiến điều chỉnh và đóng gói giải pháp sản phẩm tài khoản
Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
'Tham gia xây dựng hiệu quả các kênh thay thế bao gồm:  Hub Kinh doanh, Telesales, ATM v.v. nhằm phân phối các sản phẩm của PFS tới đối tượng khách hàng khách nhau tại Techcombank. 
3. MẢNG SCRUM MASTER: 
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện Agile của khối PFS
- Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về Agile cho PFS
- Tham gia tổ chức/giảng dạy/truyền thông Agile
- Xây dựng các công cụ phục vụ vận hành công việc theo mô hình Agile
- Tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng Agile
- Tham gia xây dựng khung làm việc theo Agile

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Key Relationships - Subordinate
Key Relationships - Internal relationship
Key Relationships - External relationship
Qualification and Experiences

Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan khác
- Tư duy mở, Có khả năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp vấn đề tốt
- Có khả năng sử dụng thành thạo excel, powerpoint
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc
<Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)>

Apply now »