Loading...
Share this Job
Apply now »
13-Apr-2021

Team Lead, IT Business Analysis

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ thành các yêu cầu cho ứng dụng.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

A. Báo cáo và làm tài liệu
- Hiểu quy trình nghiệp vụ để chuyển đổi các nhu cầu và yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu, sơ đồ quy trình và wireframes để hỗ trợ phát triển sản phẩm.
- Phân tích, tạo lập, xác nhận các quy trình nghiệp vụ đầu cuối và chi tiết hóa các thông số kỹ thuật chức năng cho các ứng dụng được yêu cầu.
- Đề xuất sửa đổi và cải tiến các quy trình và khuôn khổ nghiệp vụ để hoạt động hiệu quả hơn.
- Tham gia vào hoạt động kiểm thử người dùng và làm tài liệu và hướng dẫn sử dụng cho nghiệp vụ.

B. Nghiên cứu và phân tích
- Thu thập các xu hướng thị trường và dữ liệu nội bộ để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị và cải tiến cho đơn vị nghiệp vụ.
- Phát triển các báo cáo mang tính thông tin và thực tiễn nhằm chỉ ra các xu hướng kinh doanh, dự báo và cơ hội cải tiến. 
- Luôn cập nhật về các thay đổi công nghệ, xu hướng dịch chuyển và phân tích các tập dữ liệu nội bộ để cung cấp thông tin tổng thể cho các bên liên quan.
- Xác định và giải thích các xu hướng và thuật ngữ từ các tập dữ liệu và xây dựng các dự báo và khuyến nghị dựa trên thông tin thị trường và dữ liệu kinh doanh.

C. Quản lý các bên liên quan
- Làm việc với các bên liên quan để xác định các cơ hội và cải tiến quy trình bằng cách tận dụng dữ liệu của tổ chức để thúc đẩy các giải pháp kinh doanh.
- Xác định và truyền thông cho các bên liên quan những hiểu biết sâu sắc về những cơ hội đem lại và trở ngại có thể có dựa trên những dữ liệu thị trường thu thập được.

D. Phát triển nhân tài


- Thu hút, khích lệ và giữ chân nhân viên ở tất cả các cấp để tạo ra hiệu suất làm việc cao nhất.
- Phát triển và huấn luyện các BA cấp dưới để nâng cao năng lực.
- Nhận định và khuyến khích các phát triển và cải tiến trong nhóm.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc phát triển phần mềm
 

Key Relationships - Subordinate

CBNV trực thuộc bộ phận
 

Key Relationships - Internal relationship

Các khối, đơn vị liên quan        
 

Key Relationships - External relationship

Đối tác bên ngoài triển khai dự án (nếu có)         
 

Success Profile - Qualification and Experiences

- Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ về chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản trị kinh doanh            
- 6 đến 8 năm kinh nghiệm liên quan trong các tổ chức tài chính
- Nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường và quy trình nghiệp vụ
- Có kinh nghiệm làm việc cho nhiều dự án cùng một lúc
- Có kinh nghiệm viết truy vấn SQL và sử dụng các công cụ và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu
- Có kinh nghiệm xác định vấn đề và rủi ro tiềm ẩn thông qua tiến hành phân tích khoảng cách, hiểu và rà soát các tiêu chí
- Có kinh nghiệm theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, cạnh tranh và xu hướng (phân tích SWOT, đánh giá thị phần)
- Có kinh nghiệm trong Phát triển Sản phẩm Agile và hiểu rõ về các nguyên tắc và thực hành Agile cũng như các phương pháp luận của Scrum
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để quản lý các dự án chuyển đổi kỹ thuật số   
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ            
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):             
 

Apply now »