Loading...
Share this Job
Apply now »
28-Mar-2021

Sourcing and Vendor Management Officer

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Chịu trách nhiệm điều phối và quản lý quan hệ với các đối tác và nhà cung cấp công nghệ để đảm bảo hiệu quả ngân sách và hoạt động.

Key accountabilities

1. Quản lý và điều hành công việc:
Hỗ trợ xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hành động nhằm đảm bảo bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao:
  - Phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định và xây dựng bộ tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá năng lực đối tác và nhà cung cấp chứng chỉ, bản quyền (licenses) đáp ứng yêu cầu của Techcombank; 
  - Hỗ trợ xây dựng danh mục đối tác chiến lược và đối tác tiềm năng, đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị khi cần;
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thiết lập cơ chế quản lý tập trung về đối tác và các NCC chứng chỉ, bản quyền (licenses) của Khối Công nghệ;
  - Hỗ trợ cung cấp nhận định, đánh giá, đề xuất để tư vấn, hỗ trợ, phối hợp và tham gia cùng các đơn vị liên quan trong và ngoài Khối Công nghệ trong quá trình lựa chọn và làm việc với đối tác;
  - Phối hợp với đơn vị Quản lý tài chính công nghệ xây dựng và kiểm soát ngân sách đối tác, thiết lập phương pháp theo dõi chi phí và lợi ích;
  - Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và trung hạn (hàng năm) bao gồm dự toán ngân sách với các đối tác chiến lược;
  - Thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát năng lực và kết quả thực hiện công việc của đối tác theo hợp đồng, thỏa thuận với Techcombank;
  - Định kỳ cung cấp báo cáo chất lượng dịch vụ của đối tác;
 
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ: 
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính/ kinh tế / ngân hàng/ quản trị kinh doanh/ nhân sự
Kinh nghiệm công tác: 3-5 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các vendor lớn của IT, hiểu qui định/qui trình quan hệ đối tác, trung thực
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh theo quy định của TCB từng thời kỳ

Apply now »