Loading...
 
Share this Job
Apply now »
28-Nov-2021

Senior Officer, System Services

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Cung cấp dịch vụ Cơ sở dữ liệu và phần mềm nền cho các hệ thống
- Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền hoạt động liên tục, ổn định
- Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của ngân hàng
- Đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nền đáp ứng những tiêu chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn an ninh thông tin của Techcombank

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Giám sát và báo cáo hoạt động hàng ngày của các hệ thống (healthy daily checklist) đảm bảo phát hiện kịp thời những bất thường của hệ thống
- Định kỳ xây dựng các báo cáo giám sát chất lượng dịch vụ
- Thực hiện các công tác vận hành theo kế hoạch nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục như:
 + Định kỳ rà soát, dọn dẹp hệ thống, sao lưu dữ liệu dự phòng
 + Định kỳ nâng cấp bản vá, version cho hệ thống
 + Định kỳ kiểm tra khả năng dự phòng của hệ thống
- Phối hợp với các đơn vị xử lý các sự cố liên quan tới hệ thống phụ trách đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, giảm thiểu thời gian downtime
- Định kỳ thực hiện rà soát và ghi nhận những điểm rủi ro của hệ thống; triển khai các phương án xử lý các điểm rủi ro nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- Định kỳ rà soát và đề xuất các phương án tối ưu hệ thống 
- Triển khai các thay đổi trên hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngân hàng
- Xây dựng các tài liệu vận hành, xây dựng các tài liệu Tiêu chuẩn tham số cầu hình cho các hệ thống
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
-  Hỗ trợ ở mức chuyên sâu (mức 3) theo qui trình quản lý thay đổi, quản lý sự cố.
4. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án của ngân hàng, triển khai các cấu phần liên quan tới hệ thống đang phục trách
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

- Trực tiếp: Trưởng nhóm Dịch vụ hệ thống

- Gián tiếp: Giám đốc Dịch vụ hệ thống

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ CBNV của ngân hàng      
 

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, đối tác triển khai, đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài        
 

Success Profile - Qualification and Experiences

1.    Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng            
2.    Kinh nghiệm công tác: 4-5 năm            
3.    Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 1 (TOEIC = 450-550) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ            
4.    Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any): Không            
 

Apply now »