Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Oct-2021

Senior Officer, IT Operations

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành ứng dụng: Vận hành một hoặc nhiều nhóm dịch vụ như Corebanking (T24, MQ, TWS...) hoặc FMB, Soft token, eKYC hoặc Thẻ ATM, POS, CMS, CDM, FA, CA, 3D Secure hoặc Các kênh thanh toán CITAD, BIDV, Swift ... đáp ứng SLA cam kết dịch vụ và yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng. 
2. Giám sát ứng dụng: đối với dịch vụ được quản lý, tham gia lead và giải quyết các sự cố, tìm nguyên nhân gốc rễ để xử lý lỗi không lặp lại và đảm bảo các dịch vụ hoạt động
3. Hỗ trợ kỹ thuật: hỗ trợ nghiệp vụ và khách hàng thông qua các cases/tickets, chú trọng đến vấn đề chất lượng và thời gian theo đúng SLA.
4. Định kỳ đưa ra đánh giá về tăng trưởng giao dịch/ tỷ lệ giao dịch lỗi/ tỷ lệ thành công từ đó đưa ra các biện pháp/ phương án để ngày càng nâng cao tỷ lệ thành công                              
 

Key accountabilities (1)

A. Chuyển giao liên tục thông qua đơn vị vận hành ứng dụng
- Tham gia trực tiếp vào việc thực hiện các thay đổi và báo cáo cho các bên liên quan tại các mốc quan trọng

B. Đơn vị vận hành ứng dụng
- Trực tiếp thực hiện các hạng mục có liên quan trong lộ trình  và đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian và điểm chốt chặn được đề ra.
- Tham gia thực hiện xử lý các điểm rủi ro hoặc Compliance với các tổ chức bên ngoài theo yêu cầu ngân hàng trong lĩnh vực ứng dụng và vận hành
- Quản lý, đánh giá rủi ro và phương án đề phòng rủi ro hệ thống
- Quản lý, đánh giá, đề xuất các giải pháp tối ưu hệ thống
C. Mục tiêu vận hành ứng dụng
- Chịu trách nhiệm vận hành ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật, bao


 gồm triển khai và bảo trì ứng dụng hàng ngày, quản lý vấn đề
 và sự cố
- Chủ động nhận diện các rủi ro liên quan đến ứng dụng và lên kế hoạch khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng và dịch vụ TCB
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Giám đốc bộ phận

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

 Trưởng nhóm Vận hành ứng dụng
 

Key Relationships - Subordinate

Các khối, đơn vị liên quan        
 

Key Relationships - Internal relationship

Các khối, đơn vị liên quan        
 

Key Relationships - External relationship

Đối tác bên ngoài triển khai dự án (nếu có)         
 

Success Profile - Qualification and Experiences

- Bằng cử nhân về khoa học máy tính, kỹ sư phần mềm hoặc công nghệ thông tin            
- 3 đến 4 năm kinh nghiệm liên quan về phát triển, vận hành phần mềm và tối thiểu 2 đến 3 năm kinh nghiệm về DevOps
- Hiểu biết về DevOps 
- Có kinh nghiệm làm việc với môi trường đám mây 
- Có kinh nghiệm thực hành về vận hành Ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật
- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ vận hành ứng dụng (AM, Grafana, AppDynamics, Datadog ...).
- Hiểu các nguyên tắc, thực hành Agile và các phương pháp luận Scrum để vận hành ứng dụng
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để hỗ trợ các dự án triển khai  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 500 ) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ            
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any):             
 

Apply now »