Loading...
Share this Job
Apply now »
10-Jun-2021

Senior IT Business Analyst_IT

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

 • Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ thành các yêu cầu cho ứng dụng.
 • Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities

 • Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng từ các đơn vị nghiệp vụ. Phân tích và tư vấn cho các đơn vị nghiệp vụ phương án hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu.
 • Trao đổi với bộ phận phát triển để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này. Xây dựng đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer); đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
 • Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
 • Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
 • Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.
 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Success Profile - Qualification and Experiences

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, ưu tiên có chứng chỉ phân tích nghiệp vụ
 • Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng, hiểu biết về các giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Nắm vững quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng trong mảng mình phụ trách.
 • Am hiểu các giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng trong mảng nghiệp vụ mình phụ trách
 • Nẵm vững, vận dụng thành thạo use-case, activity diagram

Apply now »