Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Apr-2021

SME Manager

Category:  Business Banking Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking

Objective

Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh mảng MSME, SME được phân công tại BBC/CN, quản lý sự tuân thủ của nhóm nhân viên phụ trách nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng dịch vụ, chất lượng danh mục theo mục tiêu kế hoạch được giao.

Key accountabilities (1)

1. Am hiểu khách hàng
 Tổ chức thu thập thông tin, phân tích thị trường vi mô tại địa bàn, thông tin khách hàng nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, thị trường, SP ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc MSME, SME/ tiểu phân khúc trọng tâm và am hiểu khách hàng thuộc danh mục quản lý.
 Xây dựng quan hệ với các tổ chức hiệp hội, cơ quan nhà nước,... tại địa phương nhằm tiềm kiếm, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng.
2. Sản phẩm và Giá:
 Quản lý, hỗ trợ các RM SME trong việc tư vấn tất cả các sản phẩm dịch vụ, gói sản phẩm, sản phẩm phái sinh, chương trình kinh doanh (CTKD) và các sản phẩm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp MSME, SME.
 Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB
 Quản lý danh mục sản phẩm/ CTKD theo định hướng của BB
3. Bán hàng và dịch vụ
3.1. Lập kế hoạch bán hàng cho nhóm
 Phân công nhân viên phù hợp theo kế hoạch bán hàng, năng lực và khả năng am hiểu phân khúc/ tiểu phân khúc
 Triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách, dịch vụ chăm sóc KH đến nhân viên thuộc nhóm, hỗ trợ nhân viên triển khai và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện
3.2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
 Hỗ trợ nhân viên phát triển quan hệ với khách hàng, tư vấn giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành
3.3. Quản lý danh mục khách hàng:
 Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu của nhóm (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm/ bán chéo nhằm tăng hiệu quả danh mục theo mục tiêu, định hướng chiến lược mảng BB
3.4. Chăm sóc khách hàng
 Đảm bảo việc cung ứng sản phẩm dịch vụ của nhóm nhân viên phụ trách theo quy trình, cam kết chất lượng dịch vụ (TAT/ SLA...), chuyển tải CVP đến KH, góp phần gia tăng trải nghiệm, hài lòng của KH tại TCB
4. Quản lý chất lượng tín dụng thuộc nhóm RM quản lý
4.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối của nhóm RM trên danh mục khách hàng quản lý
4.2. Thẩm định tín dụng
Cùng chịu trách nhiệm về việc thẩm định tín dụng đề xuất cấp tín dụng của nhóm nhân viên quản lý, phối hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt
4.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
 Tổ chức giám sát chất lượng tín dụng sau cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm, giám sát phương án kinh doanh, dòng tiền của khách hàng … và đảm bảo việc thực hiện đúng hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro
 Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát
5. Vận hành:
 Quản lý, đảm bảo hoạt động của cá nhân và nhóm nhân viên phụ trách tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan

Key accountabilities (2)

 Chủ động nhận diện và quản lý rủi ro hoạt động của cả nhóm
6. Tổ chức và nhân sự
 Phân công công việc trong nhóm RM SME, Senior RM SME, CSM SME quản lý.
 Tham gia tuyển dụng RM SME, Senior RM SME, CSM SME theo phân công
 Phát triển bản thân, nhân viên nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc
 Tư vấn lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên, đào tạo nhân sự kế thừa
 Phối hợp chặt chẽ với các vị trí thuộc BBC/ Khối liên quan (SnD, BB, Risk, OpsnIT…)
7. Quản lý hiệu quả
 Quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định, định hướng của TCB
 Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh, kết quả thực hiện của nhóm so với KPI được giao
8. Các công việc khác: theo phân công của Giám đốc BBC/GĐCN

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc BBC/CN
Gián tiếp: GĐ Vùng

Success Profile - Qualification and Experiences

Trình độ đai học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến tiểu phân khúc được phân công.
Tối thiểu 7 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng và thẩm định mảng KHDN
Tối thiểu 6 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN.
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương.

Apply now »