Loading...
Share this Job
Apply now »
15-Jan-2021

QLKHDN Phân khúc MM (RM MM)

Category:  Customer Service & Financial Advisory Division
Job Type: 
Facility:  Business Banking
Objective

Thiết lập quan hệ, phát triển, quàn lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp phân khúc Middle Markets mới và hiện hữu; Chịu trách nhiệm tư vấn các SPDV, chăm sóc khách hàng, theo dõi tình trạng khách hàng trong danh mục quản lý, bao gồm công tác quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục Khách hàng được giao quản lý

Key Accountablities (1 of 3)

1. Am hiếu khách hàng:
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với các khách hàng thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị...theo đúng định hướng kinh doanh của khối KHDN đối với KH thuộc phân khúc MM (doanh thu năm > 600 tỷ đồng đến 2,000 tỷ đồng)
- Thực hiện công tác thu thập, phân tích thông tin về KH, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, BCTC,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho KH
2. Sản phấm và Giá:
- Các SP và chính sách giá SP được tư vấn cho KH: Sản phẩm dịch vụ (SPDV) chuẩn, gói SP, chương trinh kinh doanh (CTKD) bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài trợ thương mại, ngoại hối, sàn phẩm phái sinh, đầu tư cho KH MM theo quy định của TCB từng thời kỳ
- Chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với KH (ACP)/ rủi ro (RORWA)/ hiệu quả trên tài sản có rủi ro (TOI/RWA) / giá trị vòng đời của KH (CLV) theo quy định cùa Techcombank
- Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc BB, PFS, WB... theo định hướng của TCB
- Thu thập thông tin sản phẩm đối thủ cạnh tranh định kỳ (tháng/quý)
3. Bán hàng và dịch vụ:
3.1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì, phát triển quan hệ với KH hiện hữu:
- Chủ động hẹn gặp, tiếp cận KH theo leads được phân công hoặc tự tìm kiếm.
- Xây dựng và phát triển quan hệ với KH nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần hầu bao (wallet share) của KH tại TCB
3.2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:

- Dẫn dắt việc phối hợp các bộ phận bán sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp úng nhu cầu Khách hàng;
- Dẫn dắt thảo luận, đàm phán với khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
- Quản lý việc triển khai các giải pháp cho KH, đảm bảo KH được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi TCB theo từng thời kỳ.
- Tư vấn cho KH trong việc chuấn bị bảng cân đối kế toán, PnL,
- Đưa ra các giai pháp tài chính tối ưu trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành

Key Accountablities (2 of 3)

3.3 Chăm sóc khách hàng
- Chịu trách nhiệm chăm sóc KH trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến KH và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của KH tại TCB
4. Quản lý rủi ro tín dụng:
4.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục KH quản lý. Trực tiếp thực hiện/ phối hợp với Khối QTRR thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá giải ngân, quản lý sau vay theo quy đinh của TCB.
4.2. Thẩm định tín dụng:
- Thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan về Khách hàng, tình hình kinh doanh của Khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý tài khoán, đề xuất giải pháp, đánh giá, thẩm định và chăm sóc Khách hàng.
4.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát sau vay với danh mục KH mình quản lý và cùng phối hợp kiểm soát sau vay theo quy định Khối KHDN và QTRR ban hành.
- Đề xuất, phối hợp. thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ
5. Vận hành:
- Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn... liên quan
Chủ động nhân diện và quản lý rủi ro hoạt động liên quan danh mục KH quản lý
6. Tổ chức & nhân sự
- Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
- Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung cùa đơn vị và ngân hàng.
7. Quản lý hiệu quả
- Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thục hiện so với KJPI được giao
- Quản lý danh mục KH hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng của TCB.
8. Các công việc khác:
- Theo phân công của Giảm đốc MM.

Key Accountablities (3 of 3)
Qualification & Experiences

Bằng cấp: Trình độ đai học. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lãnh vực bán hàng đối với KHDN
Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương.

Apply now »