Loading...
Share this Job
Apply now »
20-Nov-2020

Intern - Transformation Office

Category:  Transformation Office
Job Type: 
Facility:  Digital
Objective

Tham gia vào việc thu thập, phân tích các vấn đề nghiệp vụ; tham gia vào quá trình phát triển nội dung và chiến lược marketing số; tham gia theo dõi và hỗ trợ kiểm soát tiến độ, nguồn lực của các dự án toàn hàng

Key accountabilities (1)

Hiện tại khối Văn phòng Chuyển đổi đang tìm kiếm thực tập sinh cho các mảng sau: 
1. Phân tích  nghiệp vụ Kinh doanh: 
Hỗ trợ tổng hợp và phân tích các vấn đề nghiệp vụ thông qua nguồn nội bộ hoặc bên ngoài.
Làm việc với  các bên liên quan để hiểu yêu cầu nghiệp vụ và đưa ra báo  cáo và phân tích
Các công việc phát sinh theo yêu cầu công việc khác
2. Content Marketing:
Hỗ trợ xây dựng nội  dung tiếp thị số, tham gia vào các chiến dịch marketing 
Các công việc phát sinh theo yêu cầu công việc khác.
3. Quản trị Chuyển đổi: 
Tham gia tham gia theo dõi và hỗ trợ kiểm soát tiến độ, nguồn lực của các dự án toàn hàng
Phối hợp với các bên liên quan để kiểm soát nguồn lực và tiến độ dự án
Các công việc phát sinh theo yêu cầu công việc khác.

Key accountabilities (2)
Key accountabilities (3)
Key Relationships - Line Manager
Key Relationships - Subordinate
Key Relationships - Internal relationship
Key Relationships - External relationship
Qualification and Experiences

Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan khác; Ưu tiên học trường Ngoại thương, tiếng Anh tốt, nghành Quản trị kinh doanh, Thương mại
- Tư duy mở, Có khả năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp vấn đề tốt
- Có khả năng sử dụng thành thạo excel, powerpoint
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc
<Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)>

Apply now »