Loading...
Share this Job
Apply now »
22-Apr-2021

IT Customer Service Officer

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

Trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và làm đầu mối xử lý các yêu cầu hỗ trợ công nghệ từ các đơn vị, phối hợp cùng các bộ phận hỗ trợ L2, L3, đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ được thực hiện trọng vẹn, đáp ứng SLA và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng nội bộ.

Key accountabilities (1)

1. Quản lý và điều hành công việc:
- Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, cập nhật thông tin vào hệ thống.
- Đánh giá, phân loại yêu cầu từ đơn vị, trực tiếp xử lý yêu cầu khó theo quy trình và phạm vi cho phép.
- Hướng dẫn người dùng, cung cấp form mẫu trong các quy trình công nghệ theo cam kết chất lượng
- Chuyển tiếp các yêu cầu, sự cố lên mức hỗ trợ cao hơn
- Thông báo cho khách hàng trạng thái và tiến độ giải quyết yêu cầu
- Xử lý các yêu cầu dịch vụ thuộc các mảng được phân công.
- Hiểu biết danh mục dịch vụ công nghệ và soạn thảo hướng dẫn xử lý các yêu cầu hỗ trợ, sự cố thường gặp.
- Phối hợp thực hiện các kế hoạch thuộc phạm vi Hỗ trợ công nghệ nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược công nghệ thông tin.
- Tham gia và trực tiếp biên soạn các quy trình, quy định, hướng dẫn có liên quan đến công tác hỗ trợ
- Báo cáo định kỳ cho Trưởng nhóm Hỗ trợ Công nghệ, Giám đốc Hỗ trợ công nghệ.
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Thực hiện các hoạt động của đơn vị nhằm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tham gia khắc phục và cải tiến những điểm rủi ro của đơn vị.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm Hỗ trợ Công nghệ
Gián tiếp: Giám đốc Hỗ trợ Công nghệ

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

HO: CBNV thuộc các bộ phận vận hành hệ thống công nghệ, hỗ trợ người dùng L2, L3; các bộ phận nghiệp vụ thuộc mảng Banking Operation

CN: CBNV tại các đơn vị kinh doanh

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ thuê ngoài

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng
Kinh nghiệm công tác: 2-3 năm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Cấp độ 1 (TOEIC dưới 550) / hoặc theo quy định của TCB từng thời kỳ
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any): Không

Apply now »