Loading...
Share this Job
Apply now »
23-Feb-2021

Growth and Acquisition - Manager

Category:  Marketing Division
Job Type: 
Facility:  Marketing

Objective

Quản lý và chịu trách nhiệm lên kế hoạch và đo lường chiến dịch Marketing (go-to-market)—digital và traditional, đảm bảo chiến lược và kế hoạch marketing cho khối PFS được xây dựng hiệu quả theo sát với kế hoạch kinh doanh của PFS và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong phân khúc chiến lược ngân hàng đã lựa chọn để tham gia.

Key accountabilities (1)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN
- Thiết lập kế hoạch tiếp thị để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư thông qua việc thu hút, dữ chân, bán thêm và bán chéo tới đúng khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng mô hình tiếp thị (marketing models) dựa trên các mô hình tiêu biểu phù hợp đính hướng kinh doanh của PFS trên mỗi tiểu phân khúc và qua từng kênh tiếp thị.
- Lượng hóa các cơ hội khai thác mỗi tiểu phân khúc dựa trên chiến lược tiếp thị để tối ưu hoá chi phí đầu tư.
- Xây dựng và thiết lập kế hoạch truyền thông tổng thể theo quý và hàng năm dựa trên kế hoạch kinh doanh của PFS.
- Quản trị và xây dựng định vị truyền thông và hình ảnh cho giải pháp/sản phẩm, thống nhất với lời hứa thương hiệu và định vị giá trị cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.
- Định hướng và lập kế hoạch nhằm tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tại mỗi bậc của phễu tiếp thị (marketing funnel).
- Xây dựng trải nghiệm đồng nhất, xuyên suốt về thông tin sẽ được cung cấp trên mọi kênh truyền thông tới KHCN.
- Chịu trách nhiêm hiệu quả đầu tư tiếp thi thông qua hoạch định, phân bổ và quản lý ngân sách tiếp thị cho các chiến dịch và chương trình nằm trong chiến lược tiếp thị.
- Xây dựng cơ chế KPIs và phương pháp đo lường hiệu quả của các chương trình tiếp thị.
B. NHIỆM VỤ CỦA CẤP QUẢN LÝ
1. Xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả
- Tương tác hỗ trợ đồng nghiệp trong cùng bộ phận, cập nhật thông tin và hướng tới sự gắn kết lâu dài.
- Thực hiện đúng các quy định làm việc và văn hóa team đã đề ra.
2. Chủ động nâng cao năng lực và phát triển bản thân
- Thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực bản thân như đã thống nhất với cấp quản lý.
- Chủ động trao đổi với cấp quản lý về nguyện vọng phát triển bản thân để thống nhất được lộ trình.
3. Xây dựng năng lực, định hướng lộ trình phát triển cho nhân viên
- Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức PFS MKT theo định hướng phát triển tổ chức và kinh doanh
- Đánh giá nhân sự PFS MKT dựa trên chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả công việc (KRA/KPI)
- Đào tạo, phát triển nhân lực PFS MKT:
- Xây dựng khung phát triển nhân lực dựa trên cơ cấu tổ chức và nguyện vọng cá nhân PDP (Personal Development Plan) cho nhân sự PFS MKT
- Lên kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng bổ sung nhân sự hàng năm (nếu cần) theo định hướng phát triển tổ chức và kinh doanh
- Xây dựng đội ngũ kế thừa
C. NHIỆM VỤ KHÁC
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Tiếp thị KHCN phân công.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị khách hàng cá nhân

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: - Chuyên gia Thiết lập Kế hoạch Tiếp thị và đo lường
- Chuyên viên cao cấp Thiết lập Kế hoạch Tiếp thị và đo lường

Key Relationships - Internal relationship

Tất cả các đơn vị chức năng trong ngân hàng: chủ yếu với các khối kinh doanh, CSA, CA, Strategy, Finance, Procurement, IT, OnT

Key Relationships - External relationship

Dịch vụ truyền thông và marketing/các cơ quan bên ngoài: cơ quan nghiên cứu, các đôi tác chiến lược

Success Profile - Qualification and Experiences

Đại học trở lên
Kiến thức chuyên môn về marketing: >6 năm
Kinh nghiệm ngân hàng: >3 năm
Ngoại ngữ (Tiếng Anh – TOEIC > 750)

Apply now »