Loading...
Share this Job
Apply now »
21-Mar-2021

Giám đốc Quan hệ Hợp tác đôi tác

Category:  Personal Financial Services Division
Job Type: 
Facility:  Digital

Objective

'Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Quan hệ hợp tác đối tác – Khối RBG, tư vấn và phát triển đối tác thông qua việc xây dựng CVP cho các đối tác chiến lược và đối tác khác, từ đó đưa ra yêu cầu kinh doanh để team giải pháp thiết kế phương án phù hợp với từng đối tác, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo mang lạc CLV cao nhất cho cả ngân hàng và đối tác.  

Key accountabilities (1)

1. Chiến lược và hoạch định:
- Xây dựng chiến lược (ngắn hạn và dài hạn) cho kênh đối tác;
- Thiết kế, xây dựng, triển khai và quản lý kênh đối tác và chính sách tương ứng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giảm thiểu chi phí kênh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Ngân hàng phù hợp với CVP đã chọn;
2. Quản trị hoạt động vận hành:
2.1. Phát triển đối tác mới, làm sâu sắc quan hệ với đối tác hiện hữu và phối hợp với các đơn vị kinh doanh nội bộ (ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán buôn, Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng giao dịch ) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh theo định hướng TCB từng thời kỳ.
2.2. Xây dựng CVP cấu phần bán lẻ cho đối tác chiến lược và đối tác khác thông qua việc phối hợp với CST/WB am hiểu và quản lý quan hệ hợp tác với đối tác bên ngoài và là đầu mối kết nối với CST để phối hợp với các đơn vị nội bộ (PFS segment, solution team, PFS CM, CSA, WB, BB, GTS) trong quá trình triển khai các giải pháp cho KHCN. 
2.3. Đưa ra yêu cầu kinh doanh (business requirements) và thống nhất kế hoạch phát triển giải pháp với team sản phẩm. Từ đó trao đổi và thống nhất với đối tác về những giải pháp mà TCB có thể mang lại cho đối tác.
2.4. Quản trị hiệu quả hoạt động của từng đối tác: doanh thu, chi phí của kênh quản lý quan hệ hợp tác đối tác.


 

Success Profile - Qualification and Experiences

1. Trình độ từ Đại học trở lênđào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng  

2. Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong phát triển quan hệ đối tác và 3-5 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực tương đương.

3. Nền tảng về rủi ro tội phạm tài chính (FCR) (level 2)
4. Quản lý rủi ro tội phạm tài chính (level 2)
5. Thay đổi và đổi mới (level 4)

 

Apply now »