Loading...
Share this Job
Apply now »
09-Apr-2021

Director, Data Modelling

Category:  Risk Management Division
Job Type: 
Facility:  Risk Management

Objective

Giữ vị trí quản lý, điều phối các đầu việc của bộ phận Phân tích và đo lường rủi ro danh mục cũng như với các phòng ban bên ngoài có liên quan, nhằm xây dựng, vận hành và quản lý các phân tích, báo cáo và mô hình quản trị rủi ro danh mục tín dụng tiên tiến, mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Key accountabilities (1)

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động hàng năm và dài hạn của Bộ phận
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị theo hạn mức đã được duyệt
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
- Xây dựng, triển khai công tác văn hóa tổ chức cơ sở mạnh theo định hướng VHTC của công ty.
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của Đơn vị.
2.Trách nhiệm chuyên môn
2.1 Xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro mô hình
-Review công việc của Analyst/Senior Analyst, Quản lý dự án, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Risk trong việc xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro mô hình.
-Nắm rõ các quy định, hướng dẫn và các thông lệ quốc tế đối với các mô hình rủi ro tín dụng
-Tổ chức việc kiếm soát tuân thủ khi triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
2.2. Kiểm định độc lập
-Review các kết quả kiểm địnhchất lượng mô hình, đánh giá rủi ro và quyết định kế hoạch hành động.
-Báo cáo cấp quản lý, xây dựng lộ trình refine/khắc phục khi cần thiết
-Tổng hợp các phát hiện trong quá trình kiểm định, phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm ẩn của mô hình và đề xuất giải pháp xử lý.
2.3. Xây dựng Mô hình kinh tế vĩ mô và stress test cho danh mục tín dụng
- Lên kế hoạch và Review kết quả xây dựng mô hình
-Quản lý dự án, đảm bảo tiến độ xây dựng mô hình, escalate khi cần thiết.
-Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình cấp quản lý cao hơn cho việc phê duyệt và sử dụng mô hình
-Áp dụng kết quả mô hình trong công tác stress test danh mục tín dụng
2.4. Mô hình vốn kinh tế và Tối ưu danh mục
- Lên kế hoạch xây dựng và triển khai mô hình vốn kinh tế tại ngân hàng
- Chịu trách nhiệm báo cáo, giải thích kết quả phân tích, tối ưu danh mục, tư vấn việc áp dụng ra quyết đinh
3. Nhiệm vụ lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực:
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV trong bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng)
4. Các nhiệm vụ khác:
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình quy chế liên quan đến rủi ro tín dụng và các công việc liên quan
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị kinh doanh để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Quản trị danh mục, Phân tích rủi ro và Công cụ mô hình
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên, trưởng nhóm
Gián tiếp: 0

Key Relationships - Internal relationship

Các Bộ phận, đơn vị thuộc khối QTRR, các đơn vị kinh doanh sử dụng mô hình tín dụng ngoài khối QTRR

Key Relationships - External relationship

Chuyên gia tư vấn, đối tác

Success Profile - Qualification and Experiences

- Trình độ đại học trở lên (ngành tài chính / ngân hàng / quản trị rủi ro tài chính / toán tài chính / tài chính định lượng)
- Được đào tạo bậc đại học, cao học về các lĩnh vực này ở những nước phát triển là lợi thế.
- Có chứng chỉ được quốc tế công nhận về phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính là lợi thế (ví dụ, FRM, CFA, PRM, CPA, ...)
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
- Có kinh nghiệm quản lý từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
tối thiểu TOEIC 550 (Band 6)/650 (Band 7)hoặc tương đương
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị

Apply now »