Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Apr-2021

Digital Marketing Campaign Expert

Category:  Marketing Division
Job Type: 
Facility:  Marketing

Objective

Đảm bảo việc triển khai đúng tiến độ, giám sát vận hành nhằm đảm bảo kết quả của Chiến dịch Tiếp thị kỹ thuật số đúng như kế hoạch (chất lượng ,thời gian, KPIs)

Key accountabilities (1)

- Xây dựng kế hoạch và thiết lập mục tiêu truyền thông kỹ thuật số theo mục tiêu và kế hoạch chung của chiến dịch 
- Xây dựng kế hoạch mua quảng cáo (media plan) tại từng kênh (platform) cụ thể (Facebook, Google, Youtube...)
- Xây dựng tiêu chí/khung đánh giá hiệu quả, bộ KPIs cụ thể làm cơ sở nghiệm thu cho hiệu quả quảng cáo kỹ thuật số của chiến dịch
- Xây dựng và quản lý ngân sách cho chiến dịch
- Xây dựng cơ sở dữ liệu của các chiến dịch.
- Xây dựng quy trình phối hợp với các đơn vị về việc triển khai chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số.
- Giám sát triển khai đúng nội dung, đúng thời gian và theo dõi kết quả hàng tuần và điều chỉnh nếu cần
- Phân tích báo cáo theo tiến độ và khi kết thúc chiến dịch để tối ưu hóa kết quả của chiến dịch
- Quản lý NCC, triển khai đúng nội dung, đúng thời gian, đúng KPIs & ngân sách
- Theo dõi kết quả hàng tuần và điều chỉnh nếu cần
- Phân tích báo cáo theo tiến độ và khi kết thúc chiến dịch để tối ưu hóa performance của chiến dịch
- Phối hợp triển khai và thực hiện các hoạt động VHTC, KRA/KPI, PDP phát triển năng lực bản thân.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc Chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số

Key Relationships - Subordinate

Các contractors

Key Relationships - Internal relationship

CSA, OnT, BU, CA, TCKH, MKT, STRATEGY…

Key Relationships - External relationship

Các đối tác cung cấp dịch vụ cho TCB mảng digital

Success Profile - Qualification and Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu tiếp thị số & các sản phẩm/dịch vụ tài chính, bảo hiểm
- Am hiểu lập kế hoạch & phân bổ ngân sách.
Kinh nghiệm:
- Chuyên môn: > 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị số
Ngoại ngữ (Tiếng Anh) TOEIC 550 hoặc tương đương

Apply now »