Loading...
Share this Job
Apply now »
14-Feb-2021

Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp

Category:  Customer Service & Financial Advisory Division
Job Type: 
Facility:  Customer Services

Objective

Key Accountablities (1 of 3)

1. Phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân:

  • Tìm kiếm và phát triển mới khách hàng tiềm năng, khai thác danh mục khách hàng có sẵn của ngân hàng
  • Tư vấn và chốt bán các sản phẩm Tín dụng thế chấp và Bảo hiểm 
  • Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt  bán những sản  phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ: thu  thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA) .
  • Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với  các bộ phận chính sách

2. Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng  sau giải ngân:

  • Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng, chăm  sóc và quản  lý nợ khách hàng  sau  khi hoàn thiện thủ tục giải ngân

3. Kiểm soát sau vay:

  • Định kỳ theo quy định của các sản  phẩm  tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng  có vấn  đề về tình  hình  tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...

4. Xử lý nợ:

  • Đối với các khoản  nợ có vấn đề, có trách nhiệm  phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân/HUB xử lý nợ/AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm / GĐ khách hàng cá nhân

Key Accountablities (2 of 3)

Key Accountablities (3 of 3)

Qualification & Experiences

1. Trịnh độ học vấn:
    Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành TCNH, Kinh tế, QTKD,....
 
2. Kinh nghiệm:
    - Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên, có kết quả kinh doanh tốt trong lĩnh vực Ngân hàng, Bảo hiểm.
    - Có kiến thức chuyên môn về tín dụng và kinh tế tổng hợp.

3. Kỹ năng:
    - Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động và linh hoạt trong công việc
    - Có khả năng phân tích nhanh và sự quyết đoán trong công việc.

4. Yêu cầu khác:
    Ngoại hình ưa nhìn, yêu thích công việc tư vấn và bán hàng.

Apply now »