Loading...
Share this Job
Apply now »
31-Mar-2021

Chuyên viên cao cấp quản lý rủi ro công nghệ

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

- Quản lý các điểm yếu, rủi ro công nghệ trong vận hành của hệ thống công nghệ Techcombank.
- Tham gia nhận diện, quản lý và phối hợp với các bộ phận đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong lĩnh vực công nghệ

Key accountabilities

- Thực hiện công việc của bộ phận theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ.. và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của Techcombank.
- Tổ chức thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro:
Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ, Tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro trong các bộ phận thuộc Khối VHCN, Tham gia các dự án công nghệ để phát hiện các nguy cơ, điểm yếu, rủi ro trong hoạt động công nghệ.
Điều phối tổ chức đón tiếp các đoàn kiểm toán/kiểm tra đánh giá CNTT của các Cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ TTTT, Ngân hàng Nhà nước,…), tổ chức kiểm toán bên ngoài, tổ chức đánh giá chứng nhận,…
Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
- Tiếp nhận và quản lý các rủi ro mới phát sinh:
Ghi nhận và quản lý các điểm rủi ro đã nhận biết.
Phối hợp với các bên liên quan thực hiện xử lý các hạng mục rủi ro theo đúng quy trình (đánh giá mức độ rủi ro, xác định chủ rủi ro, kế hoạch xử lý,…).
- theo dõi và báo cáo định kỳ về tình trạng xử lý rủi ro công nghệ cho GĐK/GĐĐV/GĐBP:
Cảnh báo, theo dõi, kiểm tra (kết quả, bằng chứng) cập nhật tình hình xử lý các rủi ro công nghệ.
Chủ trì các cuộc họp về xử lý rủi ro.
Thu thập và báo cáo chỉ số KRIs.
báo cáo định kỳ về tình trạng xử lý rủi ro công nghệ.
- Truyền thông nâng cao nhận thức của người dùng về rủi ro công nghệ (thiết kế các khóa học, thực hiện truyền thông thông điệp về rủi ro công nghệ).
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị.

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
Am hiểu về các hệ thống CNTT
Am hiểu về rủi ro công nghệ và các sản phẩm/dịch vụ liên quan tới rủi ro công nghệ
Am hiểu chính sách/quy định/quy trình hoạt động trong lĩnh vực rủi ro công nghệ
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm tra giám sát tuân thủ, quản lý chất lượng trong ngành tài chính/công nghệ
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tối thiểu 550 điểm TOEIC hoặc tương đương

Apply now »