Loading...
Share this Job
Apply now »
31-Mar-2021

Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

- Chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình thiết kế các giải pháp để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng theo đúng định vị giá trị khách hàng đã lựa chọn.
-  Là chuyên gia trong một hay nhiều lĩnh vực liên quan đến mảng nghiệp vụ chuyên môn đang phụ trách; đề xuất các giải pháp có tính chuyên môn sâu trong lĩnh vực phụ trách, nhằm mang lại giá trị cao cho các bên có liên quan.

Key accountabilities (1)

1. Chịu trách nhiệm cung cấp kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách để thiết kế các giải pháp theo hành trình khách hàng.
-  Xác định nhu cầu và với kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách, đưa ra ý kiến đóng góp để thiết kế các giải pháp tối ưu nhất, đáp ứng đúng nhu cầu của KH.
-  Tư vấn giải pháp dựa trên hàm lượng chuyên môn sâu trong lĩnh vực phụ trách nhằm tối ưu hóa quy trình và mang lại giải pháp tối ưu theo hành trình khách hàng.  
- Chịu trách nhiệm xây dựng và bảo toàn nghiệp vụ chuyên môn/bí quyết để có thể "tái sử dụng" trong các Business Tribe khác hoặc trong các tình huống khác nhau (ví dụ: Quản lý giá trị khách hàng, Dữ liệu và Phân tích...)
- Chịu trách nhiệm  đào tạo, huấn luyện để nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn hiểu rõ về giải pháp cung cấp cho KH.

Key accountabilities (2)

2. Nghiên cứu và cải tiến
- Hiểu các quy trình kinh doanh để chuyển thể các nhu cầu và yêu cầu kinh doanh thành tài liệu, sơ đồ quy trình và khung để hỗ trợ phát triển sản phẩm.
- Phân tích, tạo, xác thực các quy trình nghiệp vụ đầu-cuối và chi tiết hóa các thông số kỹ thuật chức năng cho các ứng dụng được yêu cầu.
- Đề xuất sửa đổi và cải tiến các quy trình và khuôn khổ kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn.
- Tham gia thử nghiệm người dùng và xây dựng tài liệu, hướng dẫn sử dụng.
- Thu thập xu hướng thị trường và dữ liệu nội bộ để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị, cải tiến cho doanh nghiệp.
- Cập nhật các thay đổi và xu hướng công nghệ, phân tích dữ liệu để cung cấp những hiểu biết tổng thể cho các bên liên quan.
 

Key accountabilities (3)

3. Quản trị mục tiêu & kỳ vọng đối với các nhà bảo trợ
- Thường xuyên cập nhật, xin ý kiến của Product owner trong từng quy trình triển khai, từ việc xác định painpoint đến thiết kế giải pháp và giai đoạn thử nghiệm, đánh giá giải pháp sau này..

Key Relationships - Line Manager

Giám đốc phân tích kinh doanh

Key Relationships - Subordinate

Chuyên viên phân tích kinh doanh 

Key Relationships - Internal relationship

Các bộ phận phòng ban có liên quan

Key Relationships - External relationship

Khách hàng, đối tác cung cấp các dịch vụ chuyên môn

Success Profile - Qualification and Experiences

- Bằng cử nhân về chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản lý kinh doanh

- 6-8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

- Tiếng Anh: đáp ứng yêu cầu theo quy định của Techcombank

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường và quy trình kinh doanh

- Có kinh nghiệm làm nhiều dự án trong cùng một khoảng thời gian

- Có kinh nghiệm nhân diện rủi ro và các vấn đề tiềm ẩn thông qua tiến hành phân tích khoảng gap, hiểu và xem xét các tiêu chí 

 

Apply now »