Loading...
Share this Job
Apply now »
31-Mar-2021

Chuyên viên cao cấp Vận hành Các thiết bị đầu cuối

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo hệ thống máy trạm và các thiết bị đầu cuối hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key accountabilities (1)

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
- Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống các máy trạm, các thiết bị đầu cuối khác (healthy daily checklist).
- Thực hiện các yêu cầu thay đổi cấu hình trên máy trạm, thiết bị đầu cuối cho end-user.
- Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối.
- Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
- báo cáo tình trạng hệ thống.
- Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
- Giám sát, quản lý hoạt động triển khai, hỗ trợ của các đối tác mà ngân hàng đã ký dịch vụ thuê ngoài (Outsourcing).
2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
- Hỗ trợ mức L1 với các yêu cầu được phân công.
- Hỗ trợ mức L2 với các yêu cầu được phân công.
3. Các trách nhiệm khác:
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trưởng nhóm Vận hành Máy trạm và thiết bị đầu cuối/ Giám đốc Vận hành Máy trạm và thiết bị đầu cuối.

Key Relationships - Subordinate

Không

Key Relationships - Internal relationship

Toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng.

Key Relationships - External relationship

Nhà cung cấp, đối tác, outsource.

Success Profile - Qualification and Experiences

1 Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông
2. Kiến thức chuyên môn
Nắm vững hệ thống, thiết bị hạ tầng công nghệ dành cho end-user
Hiểu biết về các quy trình vận hành, các rủi ro trong vận hành hệ thống mạng.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ: 3+ năm
Kinh nghiệm vận hành, triển khai các hệ thống hỗ trợ hạ tầng cho end-user: 2+ năm
4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Apply now »