Loading...
Share this Job
Apply now »
23-Mar-2021

Chuyên gia Tiếp thị tăng trưởng

Category:  Marketing Division
Job Type: 
Facility:  Marketing

Objective

Quản lý và chịu trách nhiệm lên kế hoạch và đo lường chiến dịch Marketing (go-to-market)—digital và traditional, đảm bảo chiến lược và kế hoạch marketing cho RBG được xây dựng hiệu quả theo sát với kế hoạch kinh doanh của RBG và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong phân khúc chiến lược ngân hàng đã lựa chọn để tham gia.

Key accountabilities (1)

A.    NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN
•    Hỗ trợ thiết lập kế hoạch tiếp thị để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư thông qua việc thu hút, giữ chân, bán thêm và bán chéo tới đúng khách hàng mục tiêu.
•    Phân tích và thiết lập mô hình tiếp thị (marketing models) dựa trên các mô hình tiêu biểu phù hợp định hướng kinh doanh của RBG trên mỗi tiểu phân khúc và qua từng kênh tiếp thị.
•    Phân tích và lượng hóa các cơ hội khai thác mỗi tiểu phân khúc dựa trên chiến lược tiếp thị để tối ưu hoá chi phí đầu tư.
•    Xây dựng và thiết lập kế hoạch truyền thông tổng thể theo quý và hàng năm dựa trên kế hoạch kinh doanh của RBG.
•    Hỗ trợ xây dựng định vị truyền thông và hình ảnh cho giải pháp/sản phẩm, thống nhất với lời hứa thương hiệu và định vị giá trị cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.
•    Hỗ trợ lập kế hoạch nhằm tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tại mỗi bậc của phễu tiếp thị (marketing funnel).
•    Hỗ trợ xây dựng trải nghiệm đồng nhất, xuyên suốt về thông tin sẽ được cung cấp trên mọi kênh truyền thông tới KHCN.
•    Quản trị hiệu quả đầu tư tiếp thi thông qua hoạch định, phân bổ và quản lý ngân sách tiếp thị cho các chiến dịch và chương trình nằm trong chiến lược tiếp thị.
•    Hỗ trợ xây dựng và quản trị cơ chế KPI's và phương pháp đo lường hiệu quả của các chương trình tiếp thị.

B. NHIỆM VỤ KHÁC
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Tiếp thị Bán lẻ và Giám đốc Tiếp thị tăng trưởng phân công.
 

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

- Trực tiếp: Giám đốc Tiếp thị tăng trưởng

Key Relationships - Subordinate

Key Relationships - Internal relationship

Tất cả các đơn vị chức năng trong ngân hàng: chủ yếu với các khối kinh doanh, RBG, CA, Strategy, Finance, Procurement, IT, OnT

Key Relationships - External relationship

Dịch vụ truyền thông và marketing/các cơ quan bên ngoài: cơ quan nghiên cứu, các đối tác chiến lược

Success Profile - Qualification and Experiences

1    Bằng cấp/Nghiệp vụ: Đại học trở lên
2    Kiến thức chuyên môn về marketing: >4 năm
3    Kinh nghiệm ngân hàng: >2 năm
4    Ngoại ngữ (Tiếng Anh – TOEIC > 700)
 

Apply now »