Loading...
Share this Job
Apply now »

CVCC giám sát và kiểm soát vận hành an ninh thông tin

Category:  Information Technology Division
Job Type: 
Facility:  Technology
Objective

Giám sát các hệ thống cảnh báo an ninh thông tin nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiện bất thường/tấn công vào hệ thống. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý các sự cố an ninh thông tin.

Key Accountablities (1 of 3)

1. Trách nhiệm trong giám sát an ninh thông tin và kiểm soát vận hành an ninh thông tin:

Trực tiếp sử dụng các công cụ chuyên dụng:
(i) thu thập và phân tích log để đánh giá, phân tích các nguy cơ an ninh thông tin, cảnh báo, đề xuất giải pháp cũng như tham gia khắc phục sự cố kịp thời
(ii) điều tra và xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc của các đối tượng xâm nhập trái phép hệ thống thông tin của ngân hàng.
Xây dựng các luật, mẫu biểu, thông số của các hệ thống giám sát ANTT
Tham gia xây dựng các kịch bản/tổ chức diễn tập phản ứng sự cố an ninh thông tin.
Tham gia phản ứng, quản lý nhằm ngăn ngừa các sự cố này.
 

Báo cáo định kỳ về tình trạng giám sát ANTT
Xây dựng các hướng dẫn giám sát ANTT
Nhận dạng các lỗ hổng/điểm yếu trên các hệ thống hiện thời và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.
Tham gia xây dựng các qui chuẩn an ninh thông tin công nghệ cho các hệ thống.
 

Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp giám sát và điều tra an ninh thông tin phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát.
 

2. Các trách nhiệm khác:

Tham gia triển khai hoặc/và hỗ trợ các dự án công nghệ theo phân công
Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.
 

Key Accountablities (2 of 3)
Key Accountablities (3 of 3)
Qualification & Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

Có kiến thức mức chuyên sâu về:
*Networking, TCP/IP; các thiết bị network;
*các hệ điều hành phổ dụng
*các hệ cơ sở dữ liệu
*Phân tích mã độc

Tối thiểu 3 năm Kinh nghiệm làm việc trên các công cụ về phân tích giám sát và điều tra ANTT

Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

Apply now »