Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
02-08-2022

Kỹ sư Cao cấp Cloud (0405)

Danh mục:  Khối công nghệ
Công nghệ

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí thiết kế, triển khai và đánh giá các biện pháp sử dụng nền tảng đám mây, đảm bảo giải pháp đưa ra phù hợp với luật và chính sách bảo mật

Trách nhiệm chính (1)

Quản lý và điều hành công việc:
- Thiết kế cho các đơn vị/ dự án trong ngân hàng về các giải pháp công nghệ dựa vào công nghệ đám mây.
- Phân tích nhu cầu của các đơn vị và giúp họ lựa chọn công nghệ đám mây phù hợp.
- Cân nhắc hiệu quả những rủi ro tiềm ẩn của các giải pháp công nghệ đám mây
- Làm việc với đối tác để triển khai các giải pháp đám mây
- Hỗ trợ triển khai các giải pháp đám mây một cách an toàn và bảo mật
- Thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu quả của công nghệ đám mây vào trong các giải pháp công nghệ
- Thông qua việc đánh giá liên tục các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật trên đám mây , đưa ra các đề xuất, cải tiến và nâng cao khi cần thiết.

Trách nhiệm chính (2)

Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
- Đảm bảo các nhóm trong bộ phận hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Cloud

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các trung tâm khác trong khối và các đơn vị toàn hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác cung cấp dịch vụ

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiêm triển khai giải pháp cloud cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn
Trình độ ngoại ngữ
- Tiếng Anh, Cấp độ 3 (TOEIC = 650 - 699) / hoặc theo quy định của TCB tùy từng thời kỳ.

Nộp hồ sơ ngay »