Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
24-09-2022

Hội sở HCM - Nhân viên tư vấn và triển khai đào tạo

Danh mục:  Human Resources Management
Nhân sự

Mục tiêu

Tổ chức, điều phối, hỗ trợ và quản lý đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến

Trách nhiệm chính:

- Điều chỉnh/ cập nhật/ chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài nguyên sử dụng trong các hoạt động đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến.

- Giám sát và hỗ trợ CBNV tham gia đào tạo trong suốt thời gian đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến.

- Tư vấn và phối hợp đơn vị hoàn thiện các thủ tục tham gia đào tạo trực tuyến/ đào tạo trên lớp theo đúng quy trình/quy định của Ngân hàng.

- Theo dõi và hỗ trợ CBNV hoàn thành các yêu cầu đào tạo liên quan đến cấu phần 20:70.

- Trực tiếp tiếp nhận và phản hồi, xử lý các vướng mắc liên quan đến đào tạo nhằm đáp ứng sự hài lòng và nâng cao trải nghiệm của CBNV.

- Vận hành hệ thống quản lý đào tạo (LMS) để thực hiện các hoạt động đào tạo bao gồm hoạt động triển khai/theo dõi/đánh giá và báo cáo đào tạo.

- Thực hiện báo cáo và truyền thông kết quả các hoạt động đào tạo trên lớp/ đào tạo trực tuyến

- Cập nhật dữ liệu đào tạo vào hệ thống quản lý đào tạo (LMS)

- Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo theo yêu cầu.

- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.

- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, … và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ Quản lý trực tiếp

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành liên quan đên quản trị nhân sự.
- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến hoạt động nhân sự
- Kỹ năng tổ chức tốt, có thể giải quyết nhiều nhiệm vụ/ yêu cầu cùng lúc
- Có khả năng làm việc độc lập, phán đoán tốt và duy trì tính bảo mật cao
- Thành thạo MS Office (Powerpoint, Word, Excel, Outlook)
- Tỉ mỉ, cẩn thận, và chú ý đến từng chi tiết

Vui lòng ứng tuyển tại link hoặc trực tiếp cho Ms Phương - 0969 154 339 - phuongnth22@techcombank.com.vn

Nộp hồ sơ ngay »