Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
26-09-2022

Chuyên gia Phân tích dữ liệu kinh doanh (40000050)

Danh mục:  Data And Analytics Division
Dữ liệu & Phân tích

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí hoạt động như một chuyên gia và phân tích, thiết kế và triển khai các giải pháp dữ liệu bằng bộ công cụ BI dành cho doanh nghiệp của Techcombank.
- Người đảm nhận vị trí sử dụng phương pháp phân tích, hiểu biết kinh doanh, quy trình và hệ thống để hợp nhất và phân tích, trực quan hóa dữ liệu để tạo ra những hiểu biết sâu sắc nhằm cung cấp thông tin và kích hoạt các vấn đề kinh doanh trong quá trình ra quyết định kinh doanh - nâng cao giá trị khách hàng và hiệu quả hoạt động.
- Người đảm nhận vị trí giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn ý nghĩa của thông tin, xác định điều gì đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra, đặc biệt là đối với quản lý hiệu suất.
- Người đảm nhận vị trí cần duy trì bí quyết và đảm bảo sự phát triển năng lực của các thành viên trong nhóm và nhóm liên quan.

Trách nhiệm chính (1)

Lập kế hoạch chiến lược
- Tổ chức và làm việc với các bên liên quan để phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược cho các hoạt động BI.
Phân tích and Báo cáo
- Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng hoặc mẫu trong các tập dữ liệu phức tạp bằng cách sử dụng ngôn ngữ script
- Thực hiện phân tích bộ dữ liệu để phát triển các số liệu, báo cáo và trực quan hóa hầu hết cho việc quản lý hiệu suất.
- Sử dụng các chương trình, công cụ và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để tạo trang tổng quan, báo cáo và bản trình bày hỗ trợ kể chuyện dữ liệu, hiểu và giải thích các xu hướng và mô hình kinh doanh quan trọng để cung cấp ý nghĩa cho việc sản xuất dữ liệu.
- Tạo và duy trì các mô hình thống kê để xem xét và phân tích dữ liệu liên tục và đột xuất.
- Hiểu các yêu cầu dữ liệu từ bên trong và bên ngoài của Bộ phận Dữ liệu and Phân tích và phân tích nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ các thành viên cấp cao của Bộ phận Phân tích and Dữ liệu phát triển các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
- Giao tiếp và gắn kết với các bên liên quan về mục đích và tác động của các giải pháp phân tích đối với hoạt động kinh doanh.

Trách nhiệm chính (2)

Đánh giá dữ liệu
- Dẫn dắt việc xác định và giải thích những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa và có thể hành động từ các nguồn dữ liệu khác nhau.
- Phát triển các quy trình và công cụ để theo dõi và phân tích hiệu suất của mô hình và độ chính xác của dữ liệu.
- Tương tác với các nhóm trong Bộ phận Phân tích and Dữ liệu được chỉ định để xác định các câu hỏi và vấn đề để phân tích dữ liệu.
- Đánh giá hiệu quả và độ chính xác của các nguồn dữ liệu mới và các kỹ thuật thu thập dữ liệu.
Quản lý dự án
- Quản lý các xung đột, thách thức của dự án và các yêu cầu kinh doanh năng động để duy trì hoạt động ở hiệu suất cao.
- Làm việc với các trưởng nhóm để giải quyết các vấn đề của con người và các rào cản của dự án, tiến hành phân tích tử thi và nguyên nhân gốc rễ để cải thiện các phương pháp thực hành nhằm đạt được năng suất tối đa.

Trách nhiệm chính (3)

Phát triển tài năng
- Cố vấn và huấn luyện viên để trở thành Chuyên gia BI có năng lực.
- Xác định và khuyến khích các lĩnh vực phát triển và cải tiến trong nhóm và hỗ trợ bằng kế hoạch phát triển cá nhân.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Tài chính, Quản lý Rủi ro, Thống kê, Toán học hoặc Phân tích Định lượng
Kinh nghiệm
- Hơn 5 năm kinh nghiệm liên quan trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu, báo cáo and lập kế hoạch, giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank
- Có kinh nghiệm truy vấn cơ sở dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình (ví dụ: R, Python, Scala, SQL)
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo với tính năng thông minh có thể hành động
- Kinh nghiệm truyền đạt các phân tích và mô hình phức tạp trong một nhóm đa dạng
- Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu, ETL và các chức năng phân tích
- Có kinh nghiệm với phân tích dữ liệu và các công cụ BI như Tableau, QlikView, Spark sẽ là một điểm cộng
- Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc Bảo mật thông tin để đảm bảo việc xử lý và quản lý dữ liệu tuân thủ
- Có kinh nghiệm dẫn dắt các hoạt động, dự án, đội nhóm
- Có kinh nghiệm về Phát triển Phần mềm Agile và hiểu rõ về các nguyên tắc, thực hành và phương pháp luận của Agile
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm (Agile) để dẫn dắt các dự án chuyển đổi kỹ thuật số thành công, tham gia vào việc lập kế hoạch từ đầu đến cuối để thực hiện

Nộp hồ sơ ngay »