Share this Job
Apply now »
23-Nov-2022

Senior Officer, IT Operations (40001120)

Category: 
Job Type: 
Facility: 

Job Purpose

 • Vận hành hệ thống: Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, vận hành, xử lý sự cố hệ thống máy chủ và lưu trữ, đảm bảo các hệ thống được giao hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao. Triển khai các giải pháp kỹ thuật theo đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, cung cấp hạ tầng máy chủ có chất lượng phục vụ hoạt động của các dịch vụ công nghệ lớp trên
 • Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

Key Accountabilities (1)

Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:

 • Xây dựng & vận hành các hệ thống trên nền tảng công nghệ: AIX, Linux, Storage
 • Có kiến thức sử dụng các công cụ tự động hóa vận hành Ansible, Terraform, Jenkin, Vault, Nexus ,…
 • Có kiến thức nền tảng hạ tầng Cloud như AWS, Google Cloud, Azure-Office365
 • Giám sát và báo cáo hoạt động hằng ngày của hệ thống DC/DR. Lập nhật ký công việc và định kỳ báo cáo
 • Hỗ trợ mức chuyên sâu (mức 3) với các yêu cầu phân công
 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

Success Profile - Qualification and Experiences

 • Chuyên ngành CNTT hoặc điện tử viễn thông
 • Hiểu biết công nghệ máy chủ cùng các loại hệ điều hành phổ dụng.
 • Kiến thức cơ bản về các thành phần chức năng trong 1 hệ thống hạ tầng máy chủ cỡ vừa và nhỏ
 • Hiểu biết cơ bản về các giải pháp máy chủ
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin

Apply now »