Loading...
Share this Job
Apply now »
20-Nov-2020

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

Category:  Customer Service & Financial Advisory Division
Job Type: 
Facility:  Customer Services
Objective

Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng DVKH nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao

Key Accountablities (1 of 3)

1. Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động và hiệu quả của Phòng DVKH trước ban Giám đốc đơn vị

2. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng DVKH nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng, gồm:

· Chỉ định và quản lý chỉ tiêu của nhóm dịch vụ khách hàng

· Chỉ định chỉ tiêu cho từng cá nhân trong nhóm DVKH

· Kiểm soát kết quả hoạt động thông qua các báo cáo của nhân viên và theo dõi toàn bộ quy trình

· Cung cấp kiến thức lãnh đạo và kỹ năng hướng dẫn cho nhóm DVKH

· Cung cấp các kiến thức về chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng nghề nghiệp

· Đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp và đào tạo cho nhóm DVKH

· Quản lý và cải tiến việc hoàn thành kế hoạch

· Chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự kế thừa cho chi nhánh

3. Hỗ trợ Giám đốc đơn vị theo dõi và kiểm soát các quy định, hạn mức chi tiêu nội bộ của đơn vị)

4. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của chi nhánh

5. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng (hoặc Chi nhánh)

6. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.

7. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

8. Đề xuất với Giám đốc CN các vấn đề về tuyển dụng, đánh giá GDV, mua sắm trang thiết bi, bảo trì cơ sở hạ tầng để có chất lượng dịch vụ tốt nhất

9. Các hoạt động hàng ngày

· Thực hiện là thành viên ban quản lý kho tiền tại đơn vị theo quy định của TCB ( đối với các đơn vị có kho tiền)

· Đảm bảo tuân thủ đúng hạn mức tồn quỹ đã được quy định từng thời kỳ

· Quản lý hoat động hàng ngày của nhóm dịch vụ khách hàng

· Hỗ trợ GĐ chi nhánh trong công tác liên quan đến nguồn vốn huy động Đảm bảo KH của Đơn vị được hưởng chất lượng dịch vụ theo đúng quy định

· Chỉ định và quản lý thời gian chờ và thực hiện giao dịch của GDV

· Tiếp nhận phản hồi của KH và giải quyết các vấn đề của KH trực tiếp hoặc khi được các GDV/ KSV/Trưởng nhóm chuyển lên.

Key Accountablities (2 of 3)

· Khuyến khích GDV bán chéo sản phẩm

· Xác định và đề xuất các dịch vụ tiềm năng để tăng cơ hội bán hàng

· Đảm bảo GDV, thủ quỹ và KSV tuân thủ các thủ tục của TCB

· Đảm bảo tất cả ấn phẩm, mẫu biểu tại Phòng DVKH luôn sẵn sàng, bao gồm theo quy định

· Ký phê duyệt chứng từ, sổ sách theo quy định của TCB và hồ sơ phê duyệt khác theo ủy quyền

· Thưc hiện báo cáo định kỳ cho GĐ Chi nhánh

· Kiểm soát các khu vục hoạt động chung của Chi nhánh

10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh

Đối vơi Chi nhánh chuyên SME và Chi nhánh chuẩn, chức danh này kiêm nhiệm chức danh KSV (xem mô tả công việc của KSV)

Key Accountablities (3 of 3)
Qualification & Experiences

- Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học,

- Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí Trưởng nhóm GDV/KSV (hoặc tương đương); Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank; Quy trình, Quy chế khác của Techcombank; Quy định của Pháp luật

- Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 3 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương.

- Yêu cầu khác: Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng, CRM,…

Apply now »