Fresh Graduate

Loading...
 
Save Category as RSS Feed
Search results for "". Page 2 of 2, Results 11 to 20
Title Division/Subsidiary Location Job Level Job Function
Reset
Vùng 4-Giao dịch viên (GDV)
Vùng 4-Giao dịch viên (GDV) Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Chuyên viên khách hàng cá nhân (Hub Vin)
Chuyên viên khách hàng cá nhân (Hub Vin) Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Giao dịch viên
Giao dịch viên Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Vùng 7 - Chuyên viên Tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Vùng 7 - Chuyên viên Tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Customer Services
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales)
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Retail Banking Group TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Retail Banking
Giao dịch viên - Techcombank Hải Phòng
Giao dịch viên - Techcombank Hải Phòng Retail Banking Group TP. Hai Phong, VN Fresh Graduate Customer Services
Retail Banking Group TP. Hai Phong, VN Fresh Graduate Customer Services
Giao dịch viên - Techcombank Hải Dương
Giao dịch viên - Techcombank Hải Dương Retail Banking Group Hai Duong, VN Fresh Graduate Customer Services
Retail Banking Group Hai Duong, VN Fresh Graduate Customer Services
Officer, Corporate Contact Center (0678)
Officer, Corporate Contact Center (0678) Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Business Banking
Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Fresh Graduate Business Banking
[KV Đông Nam Bộ] - Giao dịch viên
[KV Đông Nam Bộ] - Giao dịch viên Retail Banking Group Binh Duong, VN Fresh Graduate Retail Banking
Retail Banking Group Binh Duong, VN Fresh Graduate Retail Banking
Thực tập sinh khối KHDN (1685)
Thực tập sinh khối KHDN (1685) Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Internship Business Banking
Business Banking Division TP. Ha Noi, VN Internship Business Banking